Dostęp do szerokopasmowego Internetu

Internet jest obecnie jednym z najpopularniejszych mediów na świecie. Dostęp do niego w krajach rozwiniętych nie jest już traktowany, jako przywilej, ale jako standard, coś normalnego tak jak dostęp do prądu, telewizji czy radia. Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest wiec czymś, co również w naszym kraju powinno być i w dużej mierze jest czymś naturalnym. Jeszcze jakiś czas temu była to domena wielkich miast. Jednak dzięki inwestycjom i nowym technologiom obecnie Internet dociera praktycznie do każdego zakątka naszego kraju. Poza tym w dużej mierze jest to wspominany Internet szerokopasmowy. Czym tak na prawdę jest takowy Internet szerokopasmowy? Otóż chodzi tu o przepustowość łączy. Jak można się domyślić chodzi tu dokładnie o łącza o wysokiej przepustowości pozwalające na szybki transfer dowolnej ilości danych. Dostęp do takowego Internetu możemy mieć na kilka sposobów. Z jednej strony do przesyłu danych mogą być używane i nagminnie są używane linie telefoniczne. Poza tym wykorzystywane są specjalne instalacje telewizji kablowych. Innym sposobem jest dostęp za pośrednictwem fal radiowych oraz przekaźników telefonii komórkowej. Wszystkie te możliwości i sposoby sprawiają, iż dostęp do Internetu oraz ogólnie rzecz biorąc multimediów jest obecnie prostszy niż kiedykolwiek. Sytuacja będzie nadal się poprawiać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.