Zestawienie różnych form

Obecnie mówi się bardzo dużo o multimediach, rozwiązaniach multimedialnych, prezentacjach multimedialnych czy wręcz o społeczeństwie multimedialnym. Często jednak nie do końca jesteśmy świadomi tego, czym są takowe multimedia. Najprościej multimedia można zdefiniować, jako połączenie wielu różnych form. Tytuł niniejszego artykułu znakomicie oddaje to, czym są multimedia. Jest to, więc zestawienia, a dokładnie połączenie w jedną całość różnych form przekazu. W takim wypadku możemy mieć do czynienia na przykład z obrazem, filmem, dźwiękiem, muzyką, tekstem, światłem, grą aktorską czy innymi formami połączonymi w jedno. Pojęcie multimediów często odnosimy do rozwiązań technologicznych takich jak telewizja, Internet czy ogólnie przesyłanie danych. Nie ma w tym nic dziwnego czy złego. Nie zapominajmy jednak, iż pojęcie multimedialności możemy również odnieść na przykład do sztuki. W takim wypadku możemy mieć do czynienia nie tylko z jedną formą sztuki, czyli na przykład z obrazem czy dźwiękiem, ale właśnie z połączeniem takowych form. W efekcie takowego połączenia powstaje coś zupełnie nowego. Widz może to traktować już nie, jako statyczne dzieło, a raczej, jako przedstawienie wykorzystujące jednocześnie różne formy. Dlatego też mamy tu często do czynienia z tak zwanym przedstawieniem multimedialnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.